sprzęt laboratoryjny

Analiza i badanie ropy naftowej

Ropa naftowa oraz produkty pochodne mają wpływ na funkcjonowanie współczesnej gospodarki. Aktualnie ciężko wyobrazić sobie branżę, której działanie nie byłoby uzależnione od wysokiej jakości ropy naftowej oraz jej produktów pochodnych. Z tego względu tak ważne są działania laboratoriów chemicznych zajmujących się badaniem właściwości i składu zarówno ropy naftowej, jak i jej przetworów.

Odpowiedni sprzęt

Aby przeprowadzone przez laboratorium badania i analizy były miarodajne i efektywne niezbędna jest profesjonalna i nowoczesna aparatura chemiczna. Niezależnie od tego, czy badaniu lub analizie poddawane są paliwa płynne, smary, oleje eksploatacyjne, czy też asfalty. Wyposażając się w odpowiedni sprzęt laboratoryjny sprawna destylacja ropy naftowej, czy też efektywny recykling rozpuszczalników nie będzie stanowił większego wyzwania. Jednak sprzęt to nie wszystko. O czym jeszcze zawsze warto pamiętać?

Odpowiednie materiały odniesienia

Wszystkie laboratoria zajmujące się przeprowadzaniem analiz chemicznych i badaniem właściwości fizykochemicznych wykorzystują instrumenty analityczne mające charakter porównawczy. W praktyce oznacza to, że do przeprowadzenia analizy, zbadania właściwości, a także do samej kalibracji sprzętu konieczne jest użycie materiałów odniesienia.

Oznacza to, że materiały odniesienia są jedynym skutecznym sposobem na poprawę spójności metrologicznej, pomiędzy poszczególnym laboratoriami. Pozwala to na efektywne funkcjonowanie wszystkich branż powiązanych z ropą naftową i jej produktami pochodnymi. W praktyce oznacza to, że dostępność materiałów jest kluczowa dla całej światowej gospodarki.

Firma Turnovics jako przedsiębiorstwo skupiające swoją ofertę na zagadnieniach związanych z przetworami naftowymi w swojej ofercie posiada materiały odniesienia wykorzystywane m.in. do analizy:

– obecności wody w paliwach
– obecności benzenu w paliwach
– lepkości kinematycznej,
– związków metaloorganicznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *